Apie mus

Aušra SPA yra įsikūrusi neįprastoje vietoje – tokiu pat pavadinimu prieš kelis metus pradėjusiame veikti verslo parke, esančiame pačiame miesto centre, prie pagrindinės laikinosios sostinės autobusų stoties, atkurtuose istorinės Kauno spaustuvės pastatuose.

Neatpažįstamai atsinaujinusiame Vytauto prospekte 2020 metų Vasario mėnesį verslo parke „Aušra“ kauniečiams duris atverė išskirtinė baseino ir pirčių erdvė. Verslo parko „Aušra“ pirmajame aukšte, beveik 850 kv. metrų erdvėje, įsikūrusi vandens ir pirčių zona sukurta sveiką gyvenseną bei aktyvų poilsį vertinantiems kauniečiams.

Šiluma, žaluma ir rafinuotu skoniu alsuojanti „Aušra SPA” poilsio oazė išsiskiria interjeru bei pažangiais technologiniais sprendimais. Pavyzdžiui, dėka inovatyvios „AFM“ filtravimo sistemos, vandens zonoje yra naudojamas itin mažas chloro kiekis. Jis filtravimo sistemose yra pakeičiamas stiklo ir kvarco veikliosiomis savybėms, taip išvengiant nemalonaus kvapo bei neigiamo poveikio jautriai odai.

BENDROSIOS NUOSTATOS:

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – „Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė“).

BILIETŲ ĮSIGYJIMO TAISYKLĖS

Elektroninis bilietas

– Svetainės www.ausraspa.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą (e-bilietą). Įsigyjant e-bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją

– nurodytu el.paštu bus išsiųstas elektroninis bilietas. Šį bilietą reikia kokybiškai atsispausdinti ant balto A4 formato popieriaus lapo ir pateikti UAB “AušraSPA” administracijoje.

– Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į AušraSPA erdvę patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje.

– Įsigijant asmeninę narystę – ji galioja individualiai 1 asmeniui, o įsigyjant šeimos narystę – 2 suaugusiems + iki 3 vaikams.

– Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga.

– Jūsų apsilankymui yra būtina išankstinė registracija: www.ausraspa.lt arba tel. +370 687 83344

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS:

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

JŪSŲ TEISĖS:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

JŪS ĮSIPAREIGOJATE:

4.1. Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

MŪSŲ TEISĖS:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

MES ĮSIPAREIGOJAME:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Atsiųsti Jūsų užsakytas prekes patvirtinantį kuponą.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums atsiųsti užsakytas prekes, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

ATSAKOMYBĖ:

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS:

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis priemonėmis.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė:

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


„AUŠRA SPA“ VIDAUS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lankytojas – asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į baseino ir pirčių erdvę per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklės nustato baseino ir pirčių erdvės lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, baseino ir pirčių erdvės Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybes, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

Lankytojas yra pilnai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis baseino ir pirčių erdvės teikiamomis paslaugomis. baseino ir pirčių erdvės administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis baseino ir pirčių erdvėje.

Baseino ir pirčių erdvę draudžiama lankytis šiems asmenims:

 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • sergantiems užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems elektroninės lankytojo apyrankės;
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų baseino ir pirčių erdvei, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms elgesio taisyklėms.

Vaikai iki 16 metų gali lankytis baseino ir pirčių erdvėje tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 vaikus.

Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, baseino ir pirčių erdvėje gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

LANKYTOJO LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

Apsilankymo trukmė, įsigijus bilietą ar abonementą – 2 val. Bilieto ar abonemento tikslus galiojimo terminas nurodytas kainoraštyje arba klientų programoje.

Praradus lustinę apyrankę, lankytojas privalo sumokėti baseino ir pirčių erdvės įkainiuose nurodytą sumą.

Prieš išeidamas iš baseino ir pirčių erdvės lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo mokėtina suma už baseino ir pirčių erdvėje jam suteiktas papildomas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.

Už buvimo baseino ir pirčių erdvėje laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.

KITA BENDRA INFORMACIJA

Baseino ir pirčių erdvė dirba darbo dienomis nuo 7:00 val. iki 22:00 val., šeštadieniais nuo 10:00 val. iki 22.00 val., sekmadieniais nuo 10:00 val. iki 20.00 val

baseino ir pirčių erdvėje asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. baseino ir pirčių erdvės teritorijoje rūkyti draudžiama.

baseino ir pirčių erdvė neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus baseino ir pirčių erdvės patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

Lankytojai privalo patys įsitikinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis tik viena daiktų saugojimo spintele.

Lankytojas, pažeidęs šias Taisykles bei įspėjus darbuotojui, turi nedelsiant palikti baseino ir pirčių erdvės patalpas.

Lankytojai, baseino ir pirčių erdvėje pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją – prižiūrėtoją ar kitą personalą.

BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.

Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).

Plaukimo baseinu gali naudotis tik mokantys plaukti lankytojai.

Vaikai iki 14 metų baseino erdvę turi palikti iki 21 val.

Be suderinimo su administracija asmeniniais plaukimo reikmenimis erdvėje naudotis draudžiama.

Atsineštus asmeninius žaislus baseino ir pirčių erdvėje naudoti draudžiama.

Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

Valgyti lankytojams baseino ir sveikatingumo paslaugų erdvėse draudžiama.

VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Valdytojas turi teisę:

 • į baseino ir pirčių erdvę neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, baseino ir pirčių erdvės higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į baseino ir pirčių erdvę neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis šių Taisyklių;
 • pašalinti iš baseino ir pirčių erdvės lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

 • Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 • Pirtyse draudžiama triukšmauti.
 • Pirtyse nesiliesti prie druskų sienelės ir pirties krosnelių bei karštų akmenų, nes aukšta temperatūra.
 • Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 • Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 • Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
 • Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

DRAUDIMAI

Baseino ir pirčių erdvę draudžiama:

 • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • lankytis su gyvūnais;
 • laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti baseino ir pirčių erdvėje esantį inventorių;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 • palikti vaikus iki 16 m. be priežiūros;
 • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų ir sūkurinių vonių kraštų siekiant nardyti;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • filmuoti ir fotografuoti;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
 • baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

UAB „AušraSPA“ dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo taisyklės

 1. UAB „AušraSPA“ Dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka pasinaudoti UAB „AušraSPA“ teikiamomis paslaugomis. Dovanų kuponą reikia pateikti prieš atsiskaitant už paslaugas.
 2. Dovanų kuponas patvirtina Dovanų kupono turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta suma ir/ar paslauga, Dovanų kupono galiojimo metu.
 3. Dovanų kuponą galima įsigyti šiais būdais:

3.1. Atvykti į UAB „AušraSPA“- baseino ir pirčių erdvę ir registratūroje už jį sumokėti. Tokiu atveju Dovanų kuponą atsiimsite iš karto.

3.2. Dovanų kuponą įsigyti internetinėje svetainėje www.ausraspa.lt. Apmokėjimas už Dovanų kuponą atliekamas per mūsų mokėjimo partnerių Paysera.lt apmokėjimo sistemą, kuri yra patikima ir atsako už saugų duomenų pateikimą bei vartotojų apsaugą. Gavus apmokėjimo patvirtinimą, Dovanų kuponas bus išsiųstas Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

 1. Dovanų kuponas galioja 3 mėnesius nuo jo pirkimo datos, jeigu Dovanų kupone nėra nurodyta kitaip.
 2. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą, vertės ar paslaugos Dovanų kuponą ir nusprendusiam nesinaudoti SPA centro paslaugomis, pinigai už įsigytą prekę negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo prekę ar paslaugą.
 3. Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu ir pinigai už nepanaudotą Dovanų kuponą negrąžinami.
 4. Dovanų kuponas gali būti perduotas trečiąjam asmeniui.
 5. Dovanų kuponas į grynuosius pinigus nekeičiamas.
 6. Dovanų kuponas atsiskaitymui už paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti už paslaugas, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.

DOVANŲ KUPONAS SU PASIRINKTA VERTE taisyklės:

 1. Vienu dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą. Jeigu atsiskaitant dovanų kuponu, paslaugų yra įsigyjama ne už visą sumą, skirtumas tarp dovanų kupono nominalo ir įsigytų prekių nėra grąžinamas.
 2. Jeigu išsirinktų paslaugų ar prekių kaina viršija dovanų kupone nurodytą sumą, skirtumą galima sumokėti patogiu atsiskaitymo būdu: grynaisiais, mokėjimo kortele arba pavedimu.
 3. Dovanų kupono galiojimo laikas yra 6 mėnesiai, nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip.
 4. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą, vertės ar paslaugos Dovanų kuponą ir nusprendusiam nesinaudoti SPA centro paslaugomis, pinigai už įsigytą prekę negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo prekę ar paslaugą.
 5. UAB SPA „Aušra“ nekeičia pamestų ar kitaip prarastų dovanų kuponų į naujus.
 6.  Dovanų kuponas gali būti patęsiamas toliau numatyta tvarka:

5.1. Pratęsti galiojimo terminą galima dovanų kuponui, kuris yra nepanaudotas, tačiau nuo jo galiojimo pabaigos praėjo ne daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Praėjus papildomam 30 dienų terminui kuponas nebegalioja. Dovanų kupono pratęsimo paslaugai taikomas 30 proc. (trisdešimties procentų)  mokestis nuo paslaugos vertės.

5.2. Dovanų kupono turėtojas gali pratęsti Dovanų kupono galiojimą aukščiau nurodytomis sąlygomis pateikiant prašymą el. paštu info@ausraspa.lt, kuriame nurodomas Dovanų kupono Nr./kodas, kurį prašoma pratęsti, jo pirkimo data bei Dovanų kupono kopija.

UAB SPA „Aušra“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus, informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje www.ausraspa.lt.

UAB „AušraSPA“ Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2020.09.30

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip UAB„AušraSPA “ (toliau – „Bendrovė“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėse www.ausraspa.lt (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

UAB „AušraSPA “ yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).

Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui.

Maloniai prašome susipažinti su šia privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

 1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

1.1 Kokią informaciją renkame

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate, pvz. Jūsų el. p. laiško mums apimtyje, užsakant mūsų teikiamas paslaugas, užpildant formą interneto tinklalapyje ar susisiekiant su mumis telefonu/SMS žinute. Tam tikrais atvejais jau tvarkome Jūsų anksčiau pateiktus asmens duomenis, pvz. jei esate esamas ar buvęs mūsų klientas. Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi šia Politika ir mums taikomais teisės aktais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą arba toks naudojimas būtų numatytas teisės aktuose. Jei siunčiate mums savo gyvenimo aprašymą (CV), mes naudosime Jūsų pateiktą informaciją, kad galėtumėme Jums pasiūlyti tinkamiausią darbo vietą mūsų įmonėje.

1.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. išduoti Jums lojalaus kliento kortelę ar atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu info@ausraspa.lt

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

Aukščiau minėto teisėto intereso mes pavyzdžiui:

 • Mūsų tinklalapio lankytojams suteikiame informaciją apie Bendrovės paslaugas ar darbo pasiūlymus;
 • Stengiamės užkirsti kelią apgaulei bei nusikaltimams, apsaugoti mūsų turtą ir naudojamas IT sistemas;
 • Organizuojame ir stebime mūsų naudojamus reklamos sprendimus;
 • Siekiame užtikrinti korporatyvinių ir visuomeninių Bendrovės įsipareigojimų vykdymą;
 • Užtikriname Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsniuose numatytų teisių įgyvendinimą, įskaitant laisvę užsiimti verslu ir teisę į nuosavybę.

1.3 Automatinis asmens duomenų rinkimas

Tam tikrais atvejais mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudoja slapukus (angl. cookies), tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons) ir kitas išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą informaciją apie Jus kai lankotės mūsų tinklalapyje bei rašote mums el. paštu. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų interneto tinklalapį Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą.

1.3.1 IP adresai

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

1.3.2 Slapukai (Cookies)

Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų.

Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet ExplorerChromeFirefoxSafariOpera.

Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.

Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

NARŠYDAMI MŪSŲ TINKLALAPYJE JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ KOMPIUTERYJE AR KITAME ĮRENGINYJE BŪTŲ IŠSAUGOTI PUSLAPIUI VEIKTI BŪTINI SLAPUKAI.

1.3.3 Tinklo duomenų rinkėjai (Web beacons)

Tinklo duomenų rinkėjas yra nedidelis vaizdo failas interneto tinklalapyje, kuris gali būti naudojamas informacijos apie lankytojo kompiuterį surinkimui, tame tarpe IP adresui, apsilankymo laikui, naršyklės tipui ir to pačio serverio jau ankščiau įrašytiems slapukams nustatyti. Naudodami Tinklo duomenų rinkėjus mes griežtai vadovaujamės teisės aktų reikalavimais.

Mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudos Tinklo duomenų rinkėjus tam, kad užtikrintų tinkamą slapukų valdymą bei nustatytų trečiųjų šalių mums teikiamų paslaugų naudingumą, pvz. informacijos sklaidos, reklamos ar darbuotojų atrankos paslaugų pritraukiami lankytojai.

Jūs galite apriboti Tinklo duomenų rinkėjų funkcionalumą uždrausdami jų veikimui reikalingų slapukų išsaugojimą. Tokiu atveju Tinklo duomenų rinkėjas vis dar gali užfiksuoti anoniminį apsilankymą iš konkretaus IP adreso, tačiau slapukų informacija nebus saugoma.

Kai kuriuose mūsų naujienlaikraščiuose ar kitose komunikacijos priemonėse mes stebime gavėjų veiksmus, pvz. el.p. laiško atidarymą naudodami Tinklo duomenų rinkėjus. Surinktą informaciją mes naudojame siekdami nustatyti vartotojų susidomėjimą ir didindami vartotojų pasitenkinimo lygį ateityje.

1.3.4 Vietos nustatymo priemonės

Jums naudojantis mūsų paslaugomis, mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio naudojimo vietą. Šią informaciją naudojame siekdami geriau pritaikyti mūsų teikiamas paslaugas Jums.

1.4 Socialinės medijos įrankiai ir programos

Mūsų interneto tinklalapiai gali turėti funkcionalumą leidžiantį Jums dalintis informacija naudojant trečiųjų šalių valdomas socialines platformas, pvz. Facebook „like“ ir „share“ funkcijos. Šios socialinės platformos gali saugoti duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto tinklalapiu. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiomis socialinėmis platformomis dažnai gali būti perduodami ir kitiems socialinės platformos dalyviams. Toks duomenų perdavimas yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje. Mes nevaldome kaip šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir dėl to negalime prisiimti jokios atsakomybės.

1.5 Vaikų asmens duomenys

Mes suprantame kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų asmens duomenų privatumą. Mūsų interneto tinklalapis bei teikiamos paslaugos nėra pritaikytos vaikams, jaunesniems nei 16 m. Mes niekad tikslingai nerinksime ar nesaugosime informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 16 m., nebent šios informacijos reikėtų mūsų paslaugų teikimui Jums.

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, mūsų teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalaują specifiniai teisės aktai. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių naudojimą galite pamatyti paspaudę ant šios nuorodos.

Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios galėtų naudoti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

 1. Jūsų pasirinkimai

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti asmens duomenų, nebent tai yra būtina paslaugų suteikimui, pvz. sutarties sudarymui ar kontakto su Jumis palaikymui. Gavę Jūsų prašymą pateikti informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiems tikslais. Jei suteiksite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atsiimti šį sutikimą. Sutikimo atsiėmimo atveju mes stengsimės kaip įmanoma skubiau nutraukti Jūsų asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

Kaip nurodyta ankščiau skyriuje „Slapukai“, jei norite uždrausti Jūsų stebėjimą naudojant slapukus mūsų tinklalapyje, Jūs galite pašalinti slapukus iš savo interneto naršyklės bei uždrausti tolimesnį tokių slapukų saugojimą. Šiuo atveju tam tikri mūsų tinklalapio funkcionalumai gali veikti netinkamai.

 1. Jūsų teisės

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

Susipažinimas ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis. Jei mūsų tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti šiuos duomenis.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei mes nebegalime jų naudoti.

Kitos teisės. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų neturėtumėme tvarkyti ar juos saugome per ilgai, Jūs turite teisę prašyti, jog Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ar apribotas jų naudojimas. Tam tikrais atvejais taip pat turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. info@ausraspa.lt Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų įmanomų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

 1. Duomenų saugumas ir vientisumas

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik:

 1. kol ši informacija yra būtina teikiant Jums paslaugas ar teikiant Jums informaciją;
 2. kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais ar verslo būtinybe, arba

iki kol paprašysite sunaikinti Jūsų asmens duomenis. Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau atsižvelgiant į aukščiau I)-III) nurodytus reikalavimus, asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei 2 metus.

 1. Nuorodos į kitus tinklalapius

Prašome atsižvelgti į tai, kad mūsų interneto tinklalapyje yra pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši Privatumo Politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

 1. Šios politikos pakeitimai

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į mūsų asmens duomenų apsaugos priemones. Kiekvieną kartą atlikus Privatumo politikos atnaujinimą, mes atnaujinsime Politikos viršuje esantį lauką “Paskutinį kartą atnaujinta”. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

 1. Privatumo politikos užtikrinimas

Me esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu info@ausraspa.lt  Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Gavę Jūsų užklausą, mes per 14 dienų patvirtinsime užklausos gavimą ir stengsimės pateikti atsakymą per vieną mėnesį nuo užklausos gavimo. Jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba mes tuo metu esame gavę labai didelį užklausų kiekį, apie tai Jus papildomai informavę, galime pratęsti užklausos atsakymo terminą iki trijų mėnesių nuo užklausos gavimo.

Galiausiai, Skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Jūs visada turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Priedas

Paryškinta nuoroda skyriuje 2.2 (duomenų perdavimas trečiosioms šalims) turėtų vesti į atskirą puslapį, kuriame turėtų būti patiekiamas šis tekstas:

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiomis šalimis, nebent to reiktų teikiant paslaugas Jums, vykdant Jūsų prašymus, mūsų pagrįstiems veiklos vykdymo poreikiams ir(ar) jeigu tai numatyta teisės aktuose. Tai apima:

Mūsų paslaugų teikėjus: Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios teikia mums paslaugas, pvz. mūsų IT priežiūros paslaugų teikėjai, mūsų tinklalapio prieglaudos (angl. hosting) paslaugų teikėjai, mūsų apskaitos paslaugų teikėjais, konsultantais, teisininkais ir kitais prekių bei paslaugų teikėjais. Mes dirbame su šiomis trečiosiomis šalimis ir joms perduoda tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Mes minėtoms trečiosioms šalims perduodame Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei jos atitinka mūsų taikomus griežtus asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimus. Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis tik ta apimtimi, kuri yra būtina šių trečiųjų šalių paslaugoms suteikti.

Jeigu mes ar dalis mūsų vykdomos veiklos būtų parduota, reorganizuota ar perduota kitai įmonei: mes perduotume su pardavimu ar reorganizacija susijusius asmens duomenis, kiek tai yra tiesiogiai susiję su parduodamos ar perduodamos veiklos vykdymu.

Ikiteisminio tyrimo institucijas, teismus ar kitas valstybės įgaliotas institucijas: mes perduosime teismų, ikiteisminio tyrimų institucijų ar kitų įgaliotų institucijų prašomus asmens duomenis kai tai bus būtina mūsų teisinėms pareigoms atlikti ar bus kitas teisės aktuose numatytas duomenų perdavimo pagrindas.

Auditą: mes perduosime asmens duomenis, jei jie bus reikalingi atlikti finansinį, duomenų privatumo ir saugos auditą ar ištirti ir tinkamai reaguoti į skundą ar saugumo grėsmę.

Toliau pateikiamas detalus slapukų sąrašas:

Slapukai naudojami www.ausraspa.lt
SLAPUKAS APRA6YMAS GALIOJIMAS TIPAS
pll_language Šį slapuką nustato „Polylang“ papildinys, skirtas „WordPress“ valdomoms svetainėms. Slapuke saugomas paskutinio naršyto puslapio kalbos kodas. 1 metai Funkcinis
_gcl_au Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad suprastų vartotojo sąveiką su svetaine. 2 mėnesiai Analitinis
_ga Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas norint apskaičiuoti lankytojo, seanso, kampanijos duomenis ir stebėti svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti. 2 metai Analitinis
_gid Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analitinę ataskaitą apie tai, kaip veikia svetainė. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kur jie atsirado, ir puslapiai buvo paviešinti anoniminiu pavidalu. 1 diena Analitinis
_gat_gtag_UA_** „Google“ naudoja šį slapuką vartotojams atskirti. 1 minutė Analitinis
__hstc Šį slapuką nustato „Hubspot“ ir jis naudojamas lankytojams stebėti. Jame yra domenas, utk, pradinė laiko žymė (pirmasis apsilankymas), paskutinė laiko žymė (paskutinis apsilankymas), dabartinė laiko žymė (šis apsilankymas) ir seanso numeris (kiekvieno kito seanso žingsniai). 1 metai Analitinis
hubspotutk Šį slapuką „HubSpot“ naudoja sekti svetainės lankytojus. Šis slapukas perduodamas „Hubspot“ pateikiant formą ir naudojamas dedukuojant kontaktus. 1 metai Analytics
__hssrc Šį slapuką nustato „Hubspot“. Remiantis jų dokumentais, kiekvieną kartą, kai „HubSpot“ keičia sesijos slapuką, šis slapukas taip pat nustatomas siekiant nustatyti, ar lankytojas iš naujo paleido savo naršyklę. Jei „HubSpot“ tvarkydama slapukus šio slapuko nėra, jis laikomas nauju seansu. Būtinas
__hssc Šį slapuką nustato „HubSpot“. Slapuko tikslas yra sekti sesijas. Tai naudojama norint nustatyti, ar „HubSpot“ turėtų padidinti __hstc slapuko seanso numerį ir laiko žymes. Jame yra domenas, viewCount (padidina kiekvieną seanso pageView) ir seanso pradžios laiko žyma. 30 minutes Funkcinis

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti UAB SPA „Aušra“ vykdomą vaizdo stebėjimą, siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, juo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 2. Duomenų valdytojas – UAB SPA „Aušra“, kodas 305295212, buveinė: Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas (toliau – Įmonė).
 3. Įmonė pasitelkia išorinį duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo duomenis.
 4. Apibrėžtys vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse:
  • Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Įmonės direktoriaus įsakymu yra paskirtas tvarkyti asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
  • Trečiasis asmuo – fizinis asmuo, kuris nėra duomenų subjektas, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotų vaizdo duomenų apimtį (asmens veidą, ūgį, transporto priemonės valstybinį numerį ir pan.).
  • Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – serveriai ir (arba) Įmonės turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.
  • Vaizdo įrašas – šiose Taisyklėse nurodytomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti ir serveriuose ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.
  • Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – vaizdo duomenys), tvarkymas naudojant šiose Taisyklėse nurodytas vaizdo stebėjimo kameras, nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi duomenų laikmenoje.
  • Vaizdo stebėjimo sistema – serveriai ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai, vaizdo stebėjimo kameros ir duomenų laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys.
 5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 6. Tvarkant vaizdo duomenis Įmonės direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis vadovaujamasi tiek, kiek šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.
 7. Taisyklės nustato Įmonės vykdomo vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį, vaizdo duomenų saugojimo terminą, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygas, šių duomenų naikinimo sąlygas ir tvarką, bei reikalavimus darbuotojui tvarkančiam šiuos duomenis. Taisyklės reglamentuoja Įmonės patalpų ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimą.
 8. Taisyklės privalomos visiems Įmonės darbuotojams, kurie paskirti tvarkyti Įmonėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Šių taisyklių privalo laikytis visi Įmonės bendruomenės nariai ir svečiai.

 

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 1. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Įmonėje saugumą, šių asmenų ir Įmonės turto saugumą bei viešąją tvarką.
 • Vaizdo duomenys fiksuojami vaizdo stebėjimo kameromis, kurios (ir jų fiksavimo erdvės) nurodytos šių Taisyklių 2 priede.
 • Įmonės pastato vidaus patalpų ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo fiksavimo režimai (nenutrūkstamai, tam tikru laiku ar reaguojant į judesį) yra nustatyti šių Taisyklių 2 priede.
 • Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas didesnėje duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje, nei yra nurodyta šių Taisyklių 10 punkte ir Taisyklių 2 priede.
 • Draudžiama taip įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo kameras, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
 • Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualetuose ir pan.).

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR FUNKCIJOS

 1. Duomenų valdytojas turi šias teises:
  • rengti ir priimti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius vykdomą vaizdo stebėjimą;
  • spręsti klausimus dėl vaizdo duomenų teikimo;
  • paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą asmenį (asmenis) ar padalinį.
 2. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:
  • užtikrinti Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;
  • įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamento (ES) 2016/679, asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
  • užtikrinti asmens duomenų saugumą ir įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;
 • Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:
  • nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;
  • organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;
  • nustato prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, keitimo ir naikinimo tvarką;
  • analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti;
  • teikia metodinę pagalbą darbuotojams vaizdo duomenų tvarkymo klausimais;
  • vykdo kitas funkcijas, reikalingas šių Taisyklių 15–16 punktuose nurodytoms duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

 

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 • Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Įmonė teikia savo tvarkomus vaizdo duomenis teisėsaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kuriems Įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka vykdydama savo funkcijas, teikia asmens duomenis, taip pat pagal duomenų gavėjų prašymus esant bent vienai iš Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnyje nurodytų teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų. Prašyme turi būti nurodytas vaizdo duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti vaizdo duomenų apimtis.
 1. Sprendimą dėl vaizdo duomenų teikimo priima Įmonės direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo.

 

V SKYRIUS

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 • Užtikrinant vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:
  • užtikrinama prieigos prie vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;
  • prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam vaizdo duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;
  • su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teisės;
  • prieiga prie asmens duomenų apsaugoma slaptažodžiais;
  • užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vietinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;
  • užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi vaizdo duomenys, saugumas (apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);
  • užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).
 • Visus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik Įmonės direktoriaus ar jo įgalioto atsakingo asmens paskirtas darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis). Susipažinti su savo vaizdo duomenimis turi teisę visi darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, turi laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • Prieigos prie vaizdo duomenų teisės suteikiamos ir redaguojamos duomenų valdytojo nustatyta tvarka.
 • Prieigos prie vaizdo duomenų teisės naikinamos pasibaigus darbuotojo, tvarkančio vaizdo duomenis, įgaliojimams, darbo santykiams, pasikeitus darbuotojo funkcijoms, kurioms vykdyti prieigą prie vaizdo duomenų nereikalinga.
 • Darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:
  • laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
  • užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, bei patalpos, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą;
  • laikytis šiose Taisyklėse nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias netyčiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose ir (ar) laikmenose esančius vaizdo duomenis;
  • užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;
  • neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti vaizdo duomenų;
  • nedelsdamas pranešti Įmonės direktoriui ar jo įgaliotam atsakingam asmeniui ir duomenų apsaugos pareigūnui (jeigu duomenų apsaugos pareigūnas paskirtas) apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Įmonės tvarkomų vaizdo duomenų saugumui;
  • laikytis kitų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • Įmonės darbuotojai privalo į Įmonės patalpas, kuriose yra vaizdo duomenų įrašymo įrenginių, neįleisti pašalinių asmenų ir, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos veikimo sutrikimus, nedelsdami informuoti darbuotoją, tvarkantį vaizdo duomenis, arba Įmonės direktorių ar jo įgaliotą atsakingą asmenį.
 • Vaizdo duomenų kopijos nėra daromos.
 • Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi į šių įrenginių vidinius standžiuosius diskus. Šie įrenginiai ir jų vidinių standžiųjų diskų talpos nurodytos šių Taisyklių 2 priede. Vaizdo kameros, kurių vaizdo duomenys ne tik įrašomi, bet ir gali būti peržiūrimi realiu laiku, taip pat vaizdo įrašymo įrenginiai, kurie leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką, nurodyti šių Taisyklių 2 priede. Vaizdo duomenys įrašymo įrenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną dieną) kalendorinę dieną, pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami Taisyklių 2 priede nurodytu būdu. Maksimalus kiekvieno įrenginio vaizdo duomenų saugojimo terminas nurodytas šių Taisyklių 2 priede. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • Duomenų subjektas turi šias teises:
  • gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su duomenimis;
  • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), jei vaizdo duomenys yra saugomi ilgiau nei šiose Taisyklėse nustatytą saugojimo terminą;
  • apriboti duomenų tvarkymą;
  • nesutikti su duomenų tvarkymu.
  • Šių Taisyklių 28 punkte nurodytos duomenų subjekto teisės įgyvendinamos SPA Aušra asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, jei šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.
 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą:
  • Asmenys, kurie nėra darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys gali būti tvarkomi vykdant vaizdo stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami:
   • iškabinant informacines lenteles ir (arba) priklijuojant lipdukus prieš patenkant į Įmonės patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas. Informacinės lentelės ir (arba) lipdukai turi būti matomi prieš patenkant į vaizdo stebėjimo zoną;
   • informacinėse lentelėse ir (arba) lipdukuose nurodant bent šią informaciją: apie vykdomą vaizdo stebėjimą, Įmonės pavadinimą, kontaktinę informaciją (adresą, elektroninio pašto adresą ir (arba) telefono numerį), vaizdo duomenų tvarkymo tikslą, nuorodą į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą; informacinės lentelės (lipduko) pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 1 priede;
  • Informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, pateikiama visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebėjimas tuo metu nėra vykdomas (pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo kamera veikia ne visą laiką, veikia nustatytu periodiškumu ir pan.).
  • Darbuotojai apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojami pasirašytinai ar kitu informavimo faktą įrodančiu būdu suteikiant Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytą informaciją bei supažindinant su šiomis Taisyklėmis prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu.
 • Teisė susipažinti su duomenimis:
  • Pagal duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo vaizdo duomenimis duomenų subjektui prašomi vaizdo duomenys gali būti pateikiami sudarant galimybę patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą ir (arba) pateikiant vaizdo įrašo kopiją Įmonės išorinėje duomenų laikmenoje ar nuotrauką, jei vaizdo duomenys yra saugomi.
  • Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, turi būti užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą. Duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu jame matomi tretieji asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis arba, jei įmanoma, turi būti gaunamas rašytinis šių asmenų sutikimas dėl jų vaizdo duomenų pateikimo duomenų subjektui. Jei nėra galimybės įgyvendinti šiame Taisyklių punkte nurodytų priemonių, užtikrinančių trečiųjų asmenų teisę į privatų gyvenimą, vaizdo duomenys duomenų subjektui neteikiami.

 

VII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 • Darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus nustatančių teisės aktų.
 • Už Taisyklių nuostatų pažeidimą darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Taisyklės skelbiamos Įmonės interneto svetainėje.
 • Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jų vykdymo kontrolę bei periodišką ne rečiau kaip kartą per 2 metus Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas Įmonės direktorius ar jo įgaliotas asmuo, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui ir (arba) pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą.
 • Patvirtinus Taisykles, visi darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priimtas naujas darbuotojas su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją darbo dieną. Už naujų darbuotojų supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas Įmonės direktoriaus paskirtas asmuo.
 1. Įmonės nustatyta tvarka vykdo darbuotojų mokymą ir, esant galimybėms, sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijai kelti asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.

Vaizdo duomenų tvarkymo UAB SPA „Aušra“ taisyklių 1 priedas

 

 

SIEKIANT UŽTIKRINTI ASMENŲ IR TURTO SAUGUMĄ, VIEŠĄJĄ TVARKĄ VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

(vaizdo kameros simbolis)

UAB SPA „Aušra“, Vytauto pr. 23, Kaunas

Išsamesnė informacija:
www.ausraspa.lt, telefonu +370 687 83344 arba el. paštu: info@ausraspa.lt

Vaizdo duomenų tvarkymo  taisyklių

2 priedas

Pradėti virtualų turą