SPA „AUŠRA“ VIDAUS TVARKOS, ELGESIO IR PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. Bendros nuostatos

1.1. SPA „Aušra“ baseino, pirčių ir SPA erdvėje, esančioje adresu Vytauto pr. 23, Kaune (toliau – Baseinas ir SPA) lankytojai gali naudotis: 25 metrų baseinu, sūkurinėmis voniomis, masažiniu baseinu, pirtimis, spa zona.

1.2. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, dovanų kuponą ar kitais SPA „Aušra“ nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną ir SPA. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

1.3. Taisyklės nustato Baseino ir SPA lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus ir teises lankytojams, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, abonementų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

1.4. Taisyklės viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino ir SPA lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino ir SPA paslaugų (t. y. įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino ir SPA paslaugomis, jų laikytis.

1.5. Visi baseino ir SPA lankytojai, ir jį lydintys asmenys, kurie yra vyresni negu 16 metų privalo sutikti su Baseino vidaus elgesio taisyklėmis.

1.6. Lankytojas visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino ir SPA teikiamomis paslaugomis. Valdytojas ir jo darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine ir SPA.

1.8. Baseine ir SPA draudžiama lankytis šiems asmenims:

      1.8.1 Asmenys, sergantys COVID-19 ar bet kokia kita virusine/infekcine liga, asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga, ar bet kokia kita virusine/infekcine;

      1.8.2. Sergantiems infekcinėmis ligomis;

      1.8.3. Sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

      1.8.4. Asmenims su atviromis žaizdomis;

      1.8.5. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

1.8.6. Asmenims, neturintiems elektroninės lankytojo apyrankės;

      1.8.7. Asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;

      1.8.8. Asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;

1.9. Vaikai iki 14 metų ir vaikai iki 16 metų, kurių ūgis mažesnis nei 1,50 m (vienas metras penkiasdešimt centimetrų) į Baseiną ir SPA įleidžiami tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu, kuris privalo užtikrinti, kad: vaiko sveikatos būklė leidžia naudotis Baseino ir SPA komplekso teikiamomis paslaugomis; vaikas susipažino / yra supažindintas su Taisyklėmis, jų laikysis; lydintis asmuo atsako už tinkamą vaiko elgesį; pažada atlyginti vaiko padarytą žalą kitiems klientams ar Baseino ir SPA komplekso savininkui.

1.10. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų lankytis baseine gali savarankiškai, tačiau jiems yra reikalingas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas. Sutikimą tėvai/globėjai turi pasirašyti baseino registratūroje atvykus su nepilnamečiu vaiku. Tėvų/ globėjų sutikimas galioja iki kol vaikas sulaukia pilnametystės.

1.11. Vieno lydinčio pilnamečio asmens priežiūroje gali būti ne daugiau kaip trys vaikai.

1.12. Vaikai iki 3 metų baseine privalo būti su specialiomis sauskelnėmis, skirtomis baseinui.

1.13. Vaikai iki 8 metų baseine turi dėvėti gelbėjimo priemones (gelbėjimo liemenes, oro pagalves (plaukmenis) ant rankų ir pan.). Už tai atsakingas lydintis pilnametis asmuo.

1.14. Atsakingų Baseino ir SPA darbuotojų nurodymu (kai Atsakingi Baseino ir SPA komplekso darbuotojai mano, kad tai yra būtina ar reikalinga) vaikai nuo 8 metų iki 18 metų turi dėvėti gelbėjimo priemones.

1.15. Lankytojams, atvykusiems į Baseiną ir SPA kartu su mažamečiais vaikais, rekomenduojama priešingos lyties vaikams nuo 6 metų sudaryti galimybę naudotis tos pačios lyties persirengimo kambariais, dušinėmis.

1.16. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

1.17. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Baseinas ir SPA gali būti laikinai uždarytas.

1.18. Lankytojai privalo palikti Baseiną ir SPA likus 15 (penkiolika) minučių iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino ir SPA darbo pabaigos, išėjus vėliau taikomas papildomas mokestis.

1.19. Kilus klausimams ar neaiškumams, lankytojai turi kreiptis į Baseino ir SPA personalą.

 1. Lankytojo lustinė apyrankė, jos paskirtis ir naudojimas

2.1. Parduodant bilietą ar abonementą į Baseiną ir SPA, išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.

2.2. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant turniketo. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo turniketą ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo turniketą priglausdamas apyrankę.

2.3. Su lustine apyranke Baseino teritorijoje lankytojas gali:

      2.3.1. atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;

      2.3.2. infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.

2.4. Praradus lustinę apyrankę, Lankytojas privalo sumokėti Baseino ir SPA įkainiuose nurodytą sumą.

2.5. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

2.6. Už buvimo Baseine ir SPA laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Baseino ir SPA darbo valandų atsiskaitoma taip:

      2.6.1. lankytojui viršijus laiko limitą, skaičiuojamas mokestis už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės ir skaičiuojamas už kiekvieną papildomą minutę;

      2.6.2. mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.

2.7. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2.8. Lankytojai, padarę žalą Baseinui ir SPA, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

 1. Kita bendra Baseino ir SPA informacija

3.1. Baseino ir SPA teritorijoje asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.

3.2. Rūkyti lankytojams Baseino ir SPA teritorijoje draudžiama.

3.3. Baseinas ir SPA neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Baseino ir SPA patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

3.4. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

3.5. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

3.6. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele.

3.7. Lankytojai, Baseine ir SPA pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į Baseino ir SPA prižiūrėtoją ar kitą personalą.

3.8. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje, slidžioje aplinkoje.

3.9. Baseine privaloma būti su baseinui skirta maudymosi apranga.

3.10. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams/supinti į kasą.

3.11. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

3.12. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

3.13. Poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

3.14. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, iškabinti įspėjamieji ženklai ar užrašai, kurių privaloma laikytis.

3.15. Po naudojimosi Baseinu ir pirtimis, Lankytojas turi nusiprausti duše, sausai nusišluostyti, išgręžti maudymosi kostiumą, maudymosi kelnaites. Į persirengimo kambarį Lankytojas turi ateiti nusišluostęs rankšluosčiu.

3.16. Eidamas į SPA zoną ir masažus iš Baseino ir pirčių erdvės Lankytojas turi nusiprausti duše ir apsirengti sausus drabužius ar išgręžti maudymosi kostiumėlį ir glaudes aparate esančiame persirengimo kambaryje.

3.17. Baseine kiekvieną dieną, išskyrus sekmadieniais, 21-22 val. yra ramybės valanda – paslaugomis naudotis gali tik vyresni nei 16 m. asmenys.

3.18. Lankytojas, pastebėjęs bet kokias su įranga susijusias problemas, turėtų nedelsiant pranešti Baseino ir SPA darbuotojui.

3.19. Lankytojas, atėjęs į baseiną ir SPA su nepilnamečiu vaiku (iki 16 metų), privalo jį prižiūrėti, nepalikti vieno bei atsako už jo saugumą.

 1. Pirčių zonos taisyklės

4.1. Pirčių zonoje rekomenduojame nenešioti papuošalų.

4.2. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias būtina nusiprausti duše.

4.3. Draudžiama ant pirčių akmenų pilti savo atsineštus kvapus, skysčius.

4.4. Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti.

4.5. Pirčių erdvėje lankytojai privalo turėti rankšluostį.

4.6. Į sausas pirtis galima eiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje lankytojas privalo pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

4.7. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

4.8. Garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti su dušu. Dušu naudotis taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.

4.9. Nesilaikantys pirčių zonos taisyklių įspėjami. Jei klientas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš vandens zonos ir kitą kartą neįleidžiamas.

4.10. Nepilnamečiai vaikai iki 16 metų privalo pirtyje būti su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis.

 

 1. SPA zonos taisyklės

5.1. Lankytojas, norintis pasinaudoti hidromasažo ar stimawell procedūra, privalo iš anksto užsiregistruoti telefonu 37068783344.

5.2. Lankytojas patvirtina, kad yra fiziškai sveikas ir neturi komplikacijų, kurios neleistų jam naudotis sausu hidromasažu ar stimawell aparatu.

5.3. Lankytojas prisiima visišką atsakomybę už savo sveikatą.

5.4. Lankytojai poilsio kambaryje ir visoje SPA zonoje prašomi netriukšmauti ir naudoti telefoną begarsiu režimu, kalbėti telefonu gali tik išėję iš poilsio kambario ir SPA zonos.

5.4. Norint pasinaudoti kitomis baseino teikiamomis paslaugomis (plaukimo takeliais, pirtimis ir pan.), lankytojas privalo nusipirkti atskirą bilietą, jeigu registravosi ir susimokėjo tik už masažą.

5.5. Užsiregistravus, lankytojui bus paskirtas laiko intervalas. Jei lankytojas nepasirodys per jam paskirtą laiko intervalą ir/arba nesinaudos hidromasažine vonia ar stimawell aparatu ne dėl Baseino ir SPA kaltės, sumokėti pinigai nebus grąžinami.

5.6. Pasibaigus masažui lankytojas privalo palikti baseino teritoriją, nebent yra nusipirkęs bilietą naudotis kitomis baseino teikiamomis paslaugomis (plaukimo takeliai, pirtys ir pan.).

 1. Baseine ir SPA draudžiama:

6.1. Garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis, plaukioti baseine kramtant kramtomąją gumą, gadinti inventorių, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Baseino ir SPA paslaugomis.

6.2. Lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke.

6.3. Lankytis su gyvūnais.

6.4. Avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės.

6.5. Atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų.

 6.6. Atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų.

 6.7. Čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Baseine ar SPA esantį inventorių.

 6.8. Spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose.

 6.9. Palikti nepilnamečius vaikus iki 16 metų be už jų saugumą atsakingų suaugusių asmenų.

 6.10. Nuogiems plaukioti baseinuose ir būti pirtyse.

 6.11. Baseine lankytis/būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

 6.12. Naudotis Baseino ar SPA paslaugomis turint sveikatos sutrikimų ar esant blogai savijautai.

 6.13. Šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių, nardyti sūkurinėse voniose.

 6.14. Vandens voniose avėti avalynę, šlepetes ar bet kokio kito tipo apavus.

 6.15. Vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialiai tam skirtų sauskelnių.

 6.16. Pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias.

 6.17. Skustis ir/ar atlikti depiliavimosi procedūras Baseino patalpose.

6.18. Gręžti šlapius rūbus (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo rūbinėse ant grindų.

6.19. Išsinešti bet kokį Baseino ar SPA inventorių.

6.20. Filmuoti ir fotografuoti visose Baseino patalpose be paslaugų teikėjo leidimo.

 1. Pirčių erdvėje draudžiama:

7.1. Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

7.2. Pirtyse būti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

7.3. Atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas.

7.4. Pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų.

7.5. Pirtyse naudoti įvairius aliejus, priemones kūnui šveisti ir kitas kosmetines priemones.

7.6. Palikti nepilnamečius vaikus iki 16 metų be už jų saugumą atsakingų suaugusių asmenų.

7.7. Pirtyse avėti avalynę, šlepetes ar bet kokio kito tipo apavus.

 1. Lankytojų teisės ir pareigos

8.1. Lankytojas turi teisę:

      8.1.1. naudotis Baseino ir SPA teikiamomis paslaugomis;

      8.1.2. reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

8.2. Lankytojas įsipareigoja:

      8.2.1. prieš pradėdamas naudotis Baseino ir SPA teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė ir fizinės galimybės jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;

      8.2.2. būdamas Baseine ar SPA ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

      8.2.3. būdamas Baseine ir SPA segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;

      8.2.4. vykdyti Valdytojo personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;

      8.2.5. baseino ir SPA lankytojai privalo klausyti visų gelbėtojų nurodymų;

      8.2.6. baseino ir SPA administracija pasilieka teisę išprašyti Lankytojus kurie tyčia ignoruoja gelbėtojų nurodymus;

      8.2.7. vaikai iki 3 metų amžiaus privalo mūvėti sauskelnes, pritaikytas būti vandenyje;

      8.2.8. nepilnamečiai vaikai iki 16 metų privalo būti kartu su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis;

      8.2.9. vaikai iki 8 m. privalo dėvėti pripučiamas rankovytes, rankovytės nėra privalomos, jeigu esantis atsakingas asmuo yra kartu su vaiku vandenyje, o vaikas yra ne toliau nei ištiestos rankos atstumu;

      8.2.10. lankytojai privalo palikti baseino ir/ar SPA zoną ne vėliau kaip 15 minučių iki jų uždarymo laiko.

 1. Valdytojo teisės ir pareigos

9.1. Valdytojas turi teisę:

      9.1.1. į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino ir SPA higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

      9.1.2. į Baseiną ir SPA neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;

      9.1.3. bet kuriuo metu pakeisti Baseino ir SPA teikiamų paslaugų sąrašą ir/ ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;

      9.1.4. pašalinti iš Baseino ir SPA lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

      9.1.5. vienašališkai pakeisti Taisykles;

      9.1.6. neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;

      9.1.7. valdytojas turi teisę Baseine ir SPA rengti uždarus vakarus.

 1. Rekomendacijos lankytojams

10.1. Baseino ir SPA administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).

10.2. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną ir SPA neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

10.3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino ir SPA teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Baseino inventoriui.

10.4. Griežtai nerekomenduojama šokinėti, nardyti, daryti triukus, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu, bandyti pernerti baseiną ar atlikti kitus sudėtingus ar rizikingus veiksmus.

 1. Atsakomybė

11.1. Lankytojas, padaręs žalą Baseine ir SPA, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

11.2. Baseino ir SPA administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant kviečiama policija.

11.3. Baseino ir SPA administracija turi teisę pašalinti lankytojus, kurie pažeidžia taisykles arba nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju, sumokėti pinigai nėra grąžinami bei gali būti taikomas lankymo apribojimas.

11.4. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys, atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

11.5. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už tyčia pažeistą, sugadintą pastato infrastruktūrą, aplinką, prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.

11.6. Baseinas ir SPA už lankytojų sveikatai (įskaitant mirties atvejus) ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

11.7. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą Baseine ir SPA, nedelsdamas turi pranešti apie tai administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.

11.8. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine ir SPA patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.

11.9. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus.

11.10. Baseinas ir SPA už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

 

 1. Bilietų, abonementų (narysčių) įsigijimo tvarka, įkainiai

12.1. Bilietų, abonementų kainos pateikiamos „Aušra SPA“ kasoje ir interneto puslapyje ausraspa.lt, bilietai parduodami Baseino ir SPA kasoje arba interneto puslapyje.

12.2. Lankytojui gavus apsilankymą, dovanų kuponą ir jo neišnaudojus/aktyvavus per 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų, suteikiama galimybė pratęsti galiojimo laikotarpį papildomai 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų už 30 proc. mokestį nuo pradinės paslaugos vertės. Galiojimas pratęsiamas jeigu kuponas pasibaigęs ne ilgiau nei 30 dienų.

12.3. Lankytojas, įsigijęs narystę turi ją aktyvuoti per 15 dienų. Narystės neišnaudojęs/aktyvavęs per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, ši tampa automatiškai aktyvi 16 (šešioliktą) dieną. Galiojimo laikotarpio pratęsimas nėra suteikiamas.

12.4. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Apyrankės neišduodamos vaikams iki 3 metų.

12.5. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

12.6. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.

12.7. Lankytojui gali būti taikomas viršyto laiko mokestis, jeigu jis išlieka Baseine ir SPA ilgiau negu įsigytoje paslaugoje nurodytas valandas. Mokestis taikomas po 15 minučių, ir skaičiuojamas pagal valandinį dienos, vakaro, savaitgalio įkainį už visą pradelstą laiką. Susidariusią viršyto laiko mokesčio sumą lankytojai privalo apmokėti registratūroje.

12.8. Asmeniui, pametusiam nario kortelę, už papildomą 3 EUR mokestį, išduodamas abonementinės kortelės dublikatas.

12.9. Baseino asmeniniu abonementu gali naudotis tik tas asmuo, kuriam abonementas yra priskirtas. Dalinti abonementą kitiems asmenims draudžiama. Abonementą galima perrašyti kitam asmeniui.

12.10. Lankytojas įsigijęs „Šeimos narystę” (Narystės šeimininkas) tampa atsakingas už trečiojo asmens sutikimą su baseino vidaus taisyklėmis ir susimokėjimą už visas papildomas paslaugas.

12.11. Narystės šeimininkas, be administracijos žinios, negali keisti ir perduoti narystės kortelės asmenims kurie nėra užregistruoti kaip bendri vartotojai. Įtarus, kad trečiasis asmuo nėra registruotas, gali jo neįleisti ir laikinai sustabdyti narystės galiojimą.

12.12. Narystės šeimininkas privalo informuoti administraciją el. paštu, telefonu arba vietoje apie pasikeitusius trečiuosius asmenis, kortelės blokavimą, sugedusią/pamestą kortelę ir/arba apie narystės sustabdymą.

12.13. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino ir SPA, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino ir SPA teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą. Narystės laikotarpis nėra pratęsiamas ar kaip nors kitaip kompensuojamas dėl kliento aplaidumo ir/ar kaltės.

12.14. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino ir SPA administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

12.15. Dėl techninių kliūčių, renginių vykdymo metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine ir SPA laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, baseinais, pirtimis, gali nevykti grupiniai užsiėmimai ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina nėra perskaičiuojama ir pinigai lankytojui nėra grąžinami.

12.16. Vaikams iki 3 metų įėjimas į Baseiną nemokamas.

12.17. Vaikams nuo 4 iki 14 metų galioja baseine nustatyti vaiko įkainiai, nuo 15 metų galioja suaugusiojo įkainiai.

12.18. Lankytojai gali įsigyti šeimos bilietą skirtą 2 suaugusiems ir iki 3 vaikų iki 14 metų, kuris leidžia šeimos nariams ir su giminystės ryšiais susijusiems asmenims bendrai lankytis baseine. Už kiekvieną vaiką, kuris viršija nustatytą skaičių kainos kategorijoje, taikomas papildomas vaiko įkainis. Visi šeimos bilietu besinaudojantys asmenys privalo sutikti su baseino vidaus elgesio taisyklėms. Baseinas pasilieka teisę neįleisti asmens(ų), kurie atsisako sutikti su baseino vidaus elgesio taisyklėmis.

12.19. Asmenys, norintys įsigyti bilietą ar abonementą su nuolaida, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kortelę, pažymėjimą ar kt.).

12.20. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, ar esant būtinybei nustatyti lankytojo tapatybę, personalas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, tapatybės kortelę, moksleivio/studento pažymėjimą ar pan.).

12.21. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

12.22. Narystės perrašymas nemokamas. Perrašyti narystę galima du kartus per narystės galiojimo laikotarpį, registratūroje.

12.23. Narystės registracija nemokama. Pametus ir/ar sugadinus kortelę, Lankytojas privalo susimokėti už naują kortelę.

12.24. Narystė gali būti pratęsiama iki 30 dienų tik ligos atveju ir pateikus tai įrodantį dokumentą (-us). Kitais atvejais baseino administracija sprendžia pagal susiklosčiusią situaciją. Norint laikinai stabdyti narystę būtina pateikti prašymą raštu nurodant priežastį el.paštu administracija@ausraspa.lt arba atvykus į vietą.

12.25. Baseinas ir SPA yra oficialus bilietų platintojas Lietuvoje, pardavinėjantis Baseino ir SPA prekes tik per oficialią Elektroninę svetainę ir Kasą.

12.26. Baseinas ir SPA, vykdydamas įvairius projektus, gali bendradarbiauti su kitomis įmonėmis. Tokiais atvejais Baseinas ir SPA turi būti suprantamas kaip projekto partneris ir atitinkamai Pirkėjas turi taip pat susipažinti ir su kitų įmonių taisyklėmis, jeigu tokios yra pateikiamos, bei jomis vadovautis.

12.27. Baseinas ir SPA, prireikus, pasilieka teisę keisti visą svarbią informaciją apie pasikeitimus ar reikalavimus, pateikus viešą pranešimą Elektroninėje svetainėje, oficialiose socialinių tinklų paskyrose bei informavus Pirkėjus jų pateiktais elektroninio pašto adresais, jeigu tokie buvo pateikiami atliekant pirkimą. Baseinas ir SPA neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos tikrumo, jeigu ji buvo išplatinta bet kokiais kitais būdais.

 1. Bilietų įsigijimo informacija

13.1. Bilietų pardavimus vykdo tik Baseinas ir SPA. Baseinas ir SPA neprisiima jokios atsakomybės dėl Bilieto tikrumo, galiojimo ar veikimo, jeigu jis buvo įsigytas bet kokiais kitais būdais.

13.2. Baseinas ir SPA, siekdamas užtikrinti E-bilietų pardavimo paslaugos suteikimą nuotoliniu būdu per elektroninę svetainę, nustato, kad Pirkėjas, norintis įsigyti E-bilietą, privalo susikurti asmeninę paskyrą užpildant elektroninę registracijos formą. Asmeninė paskyra yra skirta užtikrinti saugų E-bilieto pateikimą, apmokėjimo patvirtinimą ir saugią Pirkėjo identifikaciją. Pateikiami Pirkėjo duomenys ir paskyros administravimas yra vykdomi laikantis Baseino ir SPA privatumo politikos nuostatų.

13.3. Pirkėjui nepageidaujant susikurti asmeninės paskyros, kai užpildoma elektroninė registracijos forma, yra suteikiama galimybė atvykti tiesiogiai į Baseiną ir SPA ir įsigyti Standartinį bilietą.

13.4. Baseinas ir SPA sudaro galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Bilietus Kasoje mokant grynaisiais/banko kortelėmis/ bekontakčiais atsiskaitymo būdais arba Internetinėje svetainėje pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

13.5. Įmonių ir/ar didelių grupių nuo 10 asmenų Bilietų pirkimų užsakymai gali būti pateikiami ir elektroniniu paštu administracija@ausraspa.lt. Bilietų užsakymas yra patvirtinamas tik po sąskaitos apmokėjimo, kuriam yra skiriamas ne ilgesnis kaip 2 (dviejų) darbo dienų apmokėjimo terminas. Jeigu išankstinė sąskaita iki nurodyto laiko nėra apmokėta užsakymas yra nebevykdomas ir Bilietai ilgesniam terminui nerezervuojami.

13.6. Jei už Bilietą nebuvo sumokėta ar sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių, dėl kurių tai įvyko, Baseinas ir SPA vienašališkai turi teisę Bilieto neparduoti, panaikinti išduotą Bilietą ar nebevykdyti užsakymo ir laikantis Bendrovės procedūrų grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą.

13.7. Pirkėjas, pirkdamas Standartinį bilietą Kasose privalo nuolaidą patvirtinantį dokumentą pateikti pirkimo metu, kitu atveju Baseinas pasilieka teisę neparduoti Bilieto su nuolaida ir neatlygina jokių dėl to Pirkėjo patirtų nuostolių.

13.8. Bilietų platintojas neatsako už registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau pateiktą neteisingą, netikslią Kliento informaciją ir dėl to atsiradusias pasekmes, pavyzdžiui negautą Bilietą dėl neteisingai nurodyto elektroninio pašto adreso.

 1. Bilietų naudojimo informacija

14.1. Pirkėjas, norintis patekti į Baseiną ir SPA, turi pateikti galiojantį Standartinį ar E-bilietą su nepažeistu/ gerai matomu unikaliu kodu.

14.2. E-bilietas gali būti atspausdintas ant balto popieriaus lapo arba pateikiamas išmaniajame įrenginyje. Pažymime, kad jeigu išmaniojo įrenginio ekranas yra įskilęs ar kitaip pažeistas, E-bilietas gali būti nenuskenuojamas, tokiu atveju rekomenduojame E-bilietą atsispausdinti.

14.3. Nekokybiškai atspausdintas Bilietas ar pažeistas/ blogai matomas Bilieto unikalus kodas gali sukliudyti patekti į baseiną, tokiu atveju Baseinas neatlygina jokių Pirkėjo patirtų nuostolių.

14.4. Vienas Bilietas galioja vienam Pirkėjui. Pažymime, kad Bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą, nebent biliete nurodyta kitaip.

14.5. Kopijuoti, dauginti, parduoti Bilietą griežtai draudžiama. Pirkėjai, neteisėtai naudojantys Bilietą šiais tikslais, gali būti baudžiami pagal Lietuvos Respublikos administracinį ir/arba baudžiamąjį kodeksą. Nustačius ar įtarus apie šiuos pažeidimus, visada pranešame policijai ir yra pradedamas išsamus tyrimas.

14.6. Pirkėjui įsigijus Bilietą, bet kokia atsitiktinio praradimo, kopijavimo ar kitokio praradimo rizika atitenka Pirkėjui nuo Bilieto perdavimo momento. Baseinas neatsako už bet kokius patirtus nuostolius dėl Bilieto praradimo ar galimai neteisėto kopijavimo.

14.7. Pirkėjui pametus, pažeidus ar sunaikinus Standartinį bilietą, Baseinas ir SPA nesuteikia tokio Bilieto dublikatų. Pirkėjas, kuris Elektroninį bilietą įsigijęs www.ausraspa.lt puslapyje ir jį praradęs, ar kitaip sugadinęs gali kreiptis į baseino administraciją el. paštu administracija@ausraspa.lt ir gauti E-bilieto dublikatą.

 1. Aušra SPA abonemento (narystės) įsigijimo ir naudojimo informacija

15.1. Abonementų pardavimus vykdo tik Baseinas ir SPA. Baseinas ir SPA neprisiima jokios atsakomybės dėl Abonemento tikrumo, galiojimo ar veikimo, jeigu jis buvo įsigytas bet kokiais kitais būdais.

15.2. Bendrovė, siekdama vykdyti Abonementų pardavimą Kasose ir nuotoliniu būdu, nustato, kad Pirkėjas, norintis įsigyti Abonementą, privalo susikurti asmeninę paskyrą užpildant elektroninę registracijos formą arba tokia jam sukuriama perkant Abonementą Kasoje arba kreipiantis el. paštu. Asmeninė paskyra skirta užtikrinti saugų Abonemento ar iš jo išsiimamų E-bilietų pateikimą, apmokėjimo patvirtinimą ir Pirkėjo duomenų apsaugą bei identifikaciją. Pirkėjo duomenys ir paskyros administravimas yra vykdomas laikantis Privatumo politikos nuostatų.

15.3. Baseinas ir SPA sudaro galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Abonementus Kasoje, mokant grynaisiais ir banko kortelėmis bei bekontakčiais atsiskaitymo būdais, arba Internetinėje svetainėje, pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiradus techninėms kliūtims ar kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

15.4. Kortelė be išankstinės rezervacijos yra išduodama tik Kasoje. Jeigu pirkimo metu Kortelės nebuvo galima išduoti arba Pirkėjas Abonementą įsigijo Elektroninėje svetainėje, Kortelė gali būti gaminama ir išduodama tik Pirkėjui pateikus pirkimą patvirtinantį dokumentą, t. y. pirkimą patvirtinančią el. laiško kopiją arba galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

15.5. Baseinas pasilieka teisę neišduoti Kortelės, jeigu Pirkėjas neturi pirkimą patvirtinančio ar kitų reikalaujamų dokumentų arba jei duomenys nesutampa su pateiktais Elektroninės svetainės registracijos.

15.6. Standartiškai Kortelė yra vardinė.

15.7.  Abonementas galioja jo nurodytam laikotarpiui.

15.8. Vienoje kortelėje gali būti tik vienas aktyvus abonementas.

15.9. Sulaužyta, subraižyta ar kitaip apgadinta Kortelė arba nekokybiškai atspausdintas Bilietas ar pažeistas/ blogai matomas E-bilieto unikalus kodas gali sukliudyti patekti į Baseiną, tokiu atveju Baseinas ir SPA neatlygina jokių Pirkėjo patirtų nuostolių.

15.10. Kopijuoti, dauginti, perparduoti Abonementą griežtai draudžiama. Pirkėjai, neteisėtai naudojantys Abonementą šiais tikslais, gali būti baudžiami pagal Lietuvos Respublikos administracinį ir/arba baudžiamąjį kodeksą. Nustačius ar įtarus apie šiuos pažeidimus, pranešama policijai ir yra pradedamas išsamus tyrimas.

15.11. Baseinui turint rimtą pagrindą manyti arba nustačius, kad Abonementas yra perpardavinėjamas, dubliuojamas ar kitaip yra pažeidžiamos Abonemento įsigijimo ir/ar naudojimo taisyklės, Abonemento Pirkėjas gali būti raštu įspėjamas ir/arba Pirkėjo Abonementas gali būti Klubo užblokuojamas iki 5 (penkių) darbo dienų, kol vyks išsamesnis informacijos patikrinimas. Nustačius, kad Pirkėjas Abonementu naudojosi ne pagal šias Taisykles, Abonementas gali būti užblokuojamas visam laikui ir Pirkėjui pinigai už Abonementą nėra grąžinami.

15.12. Abonemento Pirkėjas gali perleisti Abonementą kitam asmeniui tik prieš tai informavęs Baseino ir SPA administraciją elektroniniu paštu administracija@ausraspa.lt, užpildęs prašymo formą. Perleidus Abonementą kitam asmeniui, perleidžiamos visos Abonemento turtinės ir neturtinės teisės.

15.13. Abonemento Pirkėjas pats atsako už savo Abonemento saugumą, apie prarastą Kortelę ar nutekintus Abonemento duomenis Pirkėjas turi raštu informuoti administraciją elektroniniu paštu administracija@ausraspa.lt arba atvykęs į vietą. Naujos Kortelės pagaminimui  yra taikomas papildomas mokestis.

 1. Bilietų/abonementų keitimas ir grąžinimas

16.1. Pirkėjui neatvykus į baseiną ir SPA ir nepasinaudojus elektroniniu ar kasoje pirktu Bilietu ar Abonementu, pinigai yra grąžinami jeigu nuo pirkimo datos yra nepraėję 15 kalendorinių dienų , vėliau pinigai nėra grąžinami ir/ar kitaip kompensuojami.

16.2 Pinigai už nepanaudotus elektroninius Bilietus ar Abonementus per 7 (septynias) darbo dienas pervedami į mokėtojo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas pirkimas.

16.3. Po 15 kalendorinių dienų, nuo Bilieto įsigijimo datos, Bilietai gali būti keičiami ar grąžinami tik tuo atveju, jeigu įsigyta paslauga nebuvo suteikiama ir individualiai įvertinta Baseino ir SPA atstovų. Todėl Pirkėjai prieš įsigyjant Bilietus visada privalo įvertinti visas Baseino ir SPA aplinkybes, įskaitant datą, laiką ir kitas aktualias sąlygas prieš atliekant pirkimą.

16.4. Po 15 kalendorinių dienų, nuo Abonemento įsigijimo datos, Abonementai nėra grąžinami, keičiami ar kompensuojami, išskyrus atvejus, kai įsigyta paslauga nebuvo suteikiama, tokiu atveju Pirkėjui gali būti suteikiama kompensacija už nepanaudotą Abonemento dalį, pagal Baseino ir SPA individualiai įvertintą situaciją.

16.5. Baseinui ir SPA atšaukus galimybę pirkėjui apsilankyti Baseine ar SPA, bilieto kaina grąžinama pirkėjui, pateikus apmokėjimo dokumentus.

16.6. Numatytais grąžinimo atvejais Baseino ir SPA atstovai susisieks su Klientais individualiai.

16.7. Pirkėjas, kuris pirko Bilietą ir/ar Abonementą Kasoje vykdant grąžinimus privalo pateikti Baseinui ir SPA kasos čekį arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą.

16.8. Atliekant grąžinimus Pirkėjui yra grąžinama už Baseino prekę/-es sumokėta kaina. Pirkėjui nėra kompensuojamos jokios kitos patirtos papildomos išlaidos, pvz., kelionės ir pan., taip pat moralinė žala bei sumokėti administraciniai mokesčiai už faktiškai suteiktas vienkartines paslaugas, Abonemento keitimas ir pan.

16.9. Pirkėjui turint pagrįstą prašymą/skundą dėl įsigytos Baseino prekės/-ių, jį galima pateikti susisiekus su Baseinu el. paštu administracija@ausraspa.lt.lt.

16.10. Abonemento Pirkėjui mirus, jo Abonemento galiojimas baigiasi nuo tos dienos, kada Baseinas ir SPA apie tai sužinojo. Baseinas ir SPA per 5 (penkias) darbo dienas paskutiniu žinomu Abonemento Pirkėjo adresu, registruotu laišku, išsiunčia informacinį pranešimą apie Pirkėjo Abonemento galiojimo pabaigą ir galimybę susigrąžinti nepanaudotą pinigų likutį per 3 (tris) mėnesius nuo laiško išsiuntimo dienos. Paveldėtojams per nurodytą laiką nepateikus prašymo raštu grąžinti nepanaudotus pinigus už Pirkėjo Abonementą, pinigai vėliau nėra grąžinami ir atitenka Baseinui ir SPA.

 

 1. Papildoma informacija

17.1. Baseinas ir SPA turi teisę bet kuriuo sezono metu keisti Baseino ir SPA prekių kainas.

17.2. Išimtinai tik Baseinas ir SPA turi teisę taikyti pardavimo skatinimo akcijas, trumpalaikes nuolaidas, platinti nuolaidos kodus. Informacija apie tokias pardavimo akcijas gali būti pateikiama Elektroninėje svetainėje ir/arba siunčiamuose naujienlaiškiuose, Facebook paskyroje. Pirkėjai vykdomos akcijos laikotarpiu nepasinaudoję nuolaidomis ir įsigiję Baseino ir SPA prekę be nuolaidos, neturi teisės reikalauti grąžinimo ar kompensacijos suteikimo.

17.3. Pirkėjas įsigijęs Bilietą su studento, moksleivio ar senjoro nuolaida, prieš patekdamas į Baseiną ir SPA, privalo pateikti nuolaidą patvirtinantį dokumentą, priešingu atveju Baseinas ir SPA pasilieka teisę Pirkėjo neįleisti į Baseiną ir SPA ir neatlygina jokių dėl to Pirkėjo patirtų nuostolių.