„AUŠRA SPA“ VIDAUS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lankytojas – asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į baseino ir pirčių erdvę per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklės nustato baseino ir pirčių erdvės lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, baseino ir pirčių erdvės Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybes, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

Lankytojas yra pilnai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis baseino ir pirčių erdvės teikiamomis paslaugomis. baseino ir pirčių erdvės administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis baseino ir pirčių erdvėje.

Baseino ir pirčių erdvę draudžiama lankytis šiems asmenims:

 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • sergantiems užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems elektroninės lankytojo apyrankės;
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų baseino ir pirčių erdvei, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms elgesio taisyklėms.

Vaikai iki 16 metų gali lankytis baseino ir pirčių erdvėje tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 vaikus.

Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, baseino ir pirčių erdvėje gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

LANKYTOJO LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

Apsilankymo trukmė, įsigijus bilietą ar abonementą – 2 val. Bilieto ar abonemento tikslus galiojimo terminas nurodytas kainoraštyje arba klientų programoje.

Praradus lustinę apyrankę, lankytojas privalo sumokėti baseino ir pirčių erdvės įkainiuose nurodytą sumą.

Prieš išeidamas iš baseino ir pirčių erdvės lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo mokėtina suma už baseino ir pirčių erdvėje jam suteiktas papildomas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.

Už buvimo baseino ir pirčių erdvėje laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.

KITA BENDRA INFORMACIJA

Baseino ir pirčių erdvė dirba darbo dienomis nuo 7:00 val. iki 22:00 val., šeštadieniais nuo 10:00 val. iki 22.00 val., sekmadieniais nuo 10:00 val. iki 20.00 val

baseino ir pirčių erdvėje asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. baseino ir pirčių erdvės teritorijoje rūkyti draudžiama.

baseino ir pirčių erdvė neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus baseino ir pirčių erdvės patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

Lankytojai privalo patys įsitikinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis tik viena daiktų saugojimo spintele.

Lankytojas, pažeidęs šias Taisykles bei įspėjus darbuotojui, turi nedelsiant palikti baseino ir pirčių erdvės patalpas.

Lankytojai, baseino ir pirčių erdvėje pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją – prižiūrėtoją ar kitą personalą.

BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.

Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).

Plaukimo baseinu gali naudotis tik mokantys plaukti lankytojai.

Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

Valgyti lankytojams baseino ir sveikatingumo paslaugų erdvėse draudžiama.

VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Valdytojas turi teisę:

 • į baseino ir pirčių erdvę neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, baseino ir pirčių erdvės higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į baseino ir pirčių erdvę neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis šių Taisyklių;
 • pašalinti iš baseino ir pirčių erdvės lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

 • Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 • Pirtyse draudžiama triukšmauti.
 • Pirtyse nesiliesti prie druskų sienelės ir pirties krosnelių bei karštų akmenų, nes aukšta temperatūra.
 • Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 • Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 • Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
 • Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

DRAUDIMAI

Baseino ir pirčių erdvę draudžiama:

 • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • lankytis su gyvūnais;
 • laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti baseino ir pirčių erdvėje esantį inventorių;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 • palikti vaikus iki 16 m. be priežiūros;
 • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų ir sūkurinių vonių kraštų siekiant nardyti;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • filmuoti ir fotografuoti;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
 • baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

UAB SPA „Aušra“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus, informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje www.ausraspa.lt.